EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                         Uden 2004Start
Hanny Windhouwer
18-07-04

 

descript
Fins bezoek bij de Stabijring
Finnish visitor at the Stabijring
PICT0276
Aila Murto Fokker/breeder
Stabijhounkennel Frisian Gem
PICT0277a
Kaj van t Hooge Holt
PICT0279
Anne Djulre vd Kraay Heide
PICT0280a
Anne Djulre & Kaj
PICT0281a
Bebe Julia, Wiske en Mira
PICT0283
Finnish Gem
PICT0284a
Bella
PICT0285a
(2) Mira & (1) Uneke fan t Paradyske