EFFEKIJKEBIJJAN.NL                                                                Ahoy Rotterdam 2001Start
© Jan Windhouwer
14-07-04

 

449-1-1
Us Malle Peer fi Drentse Hiem
449-2-1
Bessel van Merhé Ke
449-2-2
Gijsbert fan e Alde Leane
449-2-3
Otte Ludo Bart ft Heidehiem
449-2-4
Vedde Elvis v d Vronergeest
449-3-1
Gijbert; Peer en Vedde
449-3-2
Ahoy 2001
449-3-3
Ahoy 2001
449-3-4
Ahoy 2001
449-4-1
Ahoy 2001
449-4-3
Linke Teun fe Alde Leane
449-4-4
Nienke fd Uthoekster Mole
449-5-1
Ahoy 2001
449-5-2
Nienke; Djyra en Linke Teun
449-5-3
Nienke; Djyra en Linke Teun
449-5-4
Djyra van de Muddehounen
449-6-1
Vedde Elvis v d Vronergeest
449-6-2
Nienke fd Uthoekster Mole
449-6-3
Ebrick f d Frije Wetters
449-6-4
Sjouke Wabbe v Emelangen
449-7-1
Eelke van Emelangen
449-7-2
Sjouke Wabbe v Emelangen
449-7-3
Fedde
449-7-4
Hiske-Jildou van Emelangen
449-8-1
Sanne van de Kapelberg
449-8-2
(2)Jikke-Nel & Hiske-Jildou(1)
449-8-3
Sjouke Wabbe v Emelangen
449-8-4
Hanne Keesje v Emelangen
449-9-1
Jikke Nel van Emelangen