GEZOCHT: Foto's uit de oude doos

Effekijkebijjan.nl is op zoek naar foto's van Stabij- en Wetterhounen van lang geleden. Ze zitten misschien in oude familiealbums of schoenendozen. Maar   hoelang blijven ze nog bewaard? Heeft u nog foto's waar duidelijk de Stabij of Wetter van vr 1988 op staat en wilt u de geschiedenis van deze honden ook op effekijkebijjan.nl vastleggen?  Dan kunt u ze mailen naar de webmaster. U kunt daar ook terecht als u eerst meer informatie wilt.  Bij voldoende geschikte foto's wordt een rubriek Historie van Us Hounen opgestart.


Bij de foto's graag de volgende gegevens vermelden: 
de volledige naam van de hond, registratie- of stamboomnummer, naam moederhond, naam vaderhond, waar geboren en bij welke fokker, indien bekend geboortedatum of datum van overlijden. 
Wie -en wat-  staat er nog meer op de foto? Enz.. Ook wie de foto gemaakt heeft of waar dat is gebeurd is historisch gezien van belang. 
En natuurlijk uit welk familie-album de foto komt.

Effekijkebijjan.nl begint nu in 1987/88. U kunt zorgen,dat het jaren eerder kan.

WANTED:  Antiquated photographs  


Effekijkebijjan.nl is searching for photos of Stabij- and Wetterhoun in former days. They might be in Family photo albums or shoe-boxes. But  how long will that last? If you do have Stabij- or Wetterhounphotos made before 1988 and willing to show them on a historical site at effekijkebijjan.nl, please send them by e-mail to the webmaster
.
For more information use the same e-mailaddress as well.  Suitable photos can be used in a new page :History of Us Hounen.  

Information required:
Full name of the dog, registration- or NHSBnumber, name of dogs father/mother, place of birth and name of breeder, date of birth and/or death.
Who or what else is in the picture? Etc.. Who took the photo and where it was done are historical facts too. And of course: which Family photo album does the photo come from?  

At the moment Effekijkebijjan.nl starts in 1987/88, you can make it starts much earlier.