Tenzij anders vermeld berust het copyright op de foto's bij Jan Windhouwer, foto's mogen voor eigen gebruik gedownload worden, maar bij publicatie -b.v. op uw website/homepage- dient wel de naam van de maker vermeld te worden.
Copyright Jan Windhouwer, alle rechten voorbehouden.